Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Παρακαλώ εισάγετε μια λέξη κλειδί μεγαλύτερη από τέσσερις χαρακτήρες.
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ:

Η GAMA Global συνεχίζει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός εξήντα και πλέον έτη μετά τη σύστασή της στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τη μοναδική ένωση που ασχολείται αποκλειστικά με την κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής ανάπτυξης όπως και με θέματα ηγεσίας τα οποία απασχολούν στελέχη πρώτης γραμμής, συντονιστές και διευθυντές στον κλάδο των ασφαλιστικών, χρηματο-οικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. 

Πρώτιστο μέλημα της GAMA ήταν και παραμένει η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίου εμβέλειας και εγνωσμένου κύρους μαζί με γνωστικά μέσα, πόρους και εργαλεία σε συνδυασμό με ερευνητικά δεδομένα τα οποία προσφέρει στα μέλη. Η GAMA, ως ουδέτερο έδαφος, προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης συναδέρφων και ομοτίμων και αποκλειστικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, επιβραβεύοντας τους ηγέτες που διακρίνονται στους ανωτέρω κλάδους και επιτυγχάνουν την αριστεία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τον σύγχρονο manager ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
GAMA JOURNALS
•Αναπτύξτε Ηγετικές Ικανότητες
•Ενισχύστε την Πρακτική του Management
•Ανταλλάξτε Απόψεις μεταξύ σας
•Διαβάστε το GAMA INTERNATIONAL JOURNAL
The DNA of KNOWLEDGE
Ο ΠΣΣΑΣ στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, σε συνεργασία με την GAMA Global Hellas, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακά το 8ο Συνέδριό του (υπό την αιγίδα της GAMA Global), με live μετάδοση από Αμερική, με Διεθνείς Ομιλητές και ταυτόχρονη διερμηνεία, την Πέμπτη 4 & Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, με τίτλο «The DNA of KNOWLEDGE».
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

FIELD MANAGEMENT ◆ VISION ◆ PROFESSIONAL DEVELOPMENT ◆ PERFORMANCE COACHING ◆ TEAM BUILDING ◆ ACCOUNTABILITY ◆ RECRUITING & SELECTION ◆ CAREER PATH DEVELOPMENT ◆ GOAL SETTING ◆ SUPERVISION ◆ PRACTICE MANAGEMENT ◆ LEADERSHIP ◆ MULTITASKING ◆ SALES & MARKETING ◆ TIME MANAGEMENT ◆ OPERATIONS & ADMINISTRATION ◆ STRATEGIC PLANNING ◆ ETHICS ◆ INFRASTRUCTURE ◆ LEAD GENERATION ◆ BUSINESS EXPANSION ◆ NETWORKING ◆ SKILL BUILDING ◆ MENTORSHIP ◆ PRODUCTIVITY ◆ INDUSTRY TRENDS ◆ RECOGNITION ◆ ASSESSMENT ◆ RETENTION

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΛΕΝΕ: