Το πεδίο είναι υποχρεωτικό. Παρακαλώ εισάγετε μια λέξη κλειδί μεγαλύτερη από τέσσερις χαρακτήρες.
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ:

Η GAMA International συνεχίζει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός εξήντα και πλέον έτη μετά τη σύστασή της στις ΗΠΑ. Πρόκειται για τη μοναδική ένωση που ασχολείται αποκλειστικά με την κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής ανάπτυξης όπως και με θέματα ηγεσίας τα οποία απασχολούν στελέχη πρώτης γραμμής, συντονιστές και διευθυντές στον κλάδο των ασφαλιστικών, χρηματο-οικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. 

Πρώτιστο μέλημα της GAMA ήταν και παραμένει η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίου εμβέλειας και εγνωσμένου κύρους μαζί με γνωστικά μέσα, πόρους και εργαλεία σε συνδυασμό με ερευνητικά δεδομένα τα οποία προσφέρει στα μέλη. Η GAMA, ως ουδέτερο έδαφος, προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης συναδέρφων και ομοτίμων και αποκλειστικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, επιβραβεύοντας τους ηγέτες που διακρίνονται στους ανωτέρω κλάδους και επιτυγχάνουν την αριστεία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για τον σύγχρονο manager ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
GAMA JOURNALS
•Αναπτύξτε Ηγετικές Ικανότητες
•Ενισχύστε την Πρακτική του Management
•Ανταλλάξτε Απόψεις μεταξύ σας
•Διαβάστε το GAMA INTERNATIONAL JOURNAL
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ο ΠΣΣΑΣ σε συνεργασία με την GAMA Hellas διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εκπαιδευτικό συνέδριο στην αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, με τίτλο "HOLISTIC LEADERSHIP - Agents & Customers: a people-oriented emphasis on development" και με επίκεντρο τις νέες τάσεις και προκλήσεις στην Ασφαλιστική αγορά.
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ

FIELD MANAGEMENT ◆ VISION ◆ PROFESSIONAL DEVELOPMENT ◆ PERFORMANCE COACHING ◆ TEAM BUILDING ◆ ACCOUNTABILITY ◆ RECRUITING & SELECTION ◆ CAREER PATH DEVELOPMENT ◆ GOAL SETTING ◆ SUPERVISION ◆ PRACTICE MANAGEMENT ◆ LEADERSHIP ◆ MULTITASKING ◆ SALES & MARKETING ◆ TIME MANAGEMENT ◆ OPERATIONS & ADMINISTRATION ◆ STRATEGIC PLANNING ◆ ETHICS ◆ INFRASTRUCTURE ◆ LEAD GENERATION ◆ BUSINESS EXPANSION ◆ NETWORKING ◆ SKILL BUILDING ◆ MENTORSHIP ◆ PRODUCTIVITY ◆ INDUSTRY TRENDS ◆ RECOGNITION ◆ ASSESSMENT ◆ RETENTION

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΛΕΝΕ: