ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η GAMA Global είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στην υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης managers στον κλάδο των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

ΟΡΑΜΑ

Το όραμά μας παραμένει συνεπές και σταθερό. Επιθυμούμε να οικοδομήσουμε ένα ουδέτερο περιβάλλον ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών στον χώρο του management. Φιλοδοξούμε μέσα από επιμονή και συνεχή βελτίωση ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών να δημιουργήσουμε τους πιο αποτελεσματικούς ηγέτες της ασφαλιστικής αγοράς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή της GAMA Hellas είναι να φέρει κοντά όλους τους managers και τα στελέχη τα οποία συμβάλλουν ενεργά και ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς αναδεικνύοντας παράλληλα νέους ταλαντούχους και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

ΣΤΟΧΟΣ

Πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της GAMA Hellas είναι η παροχή γνώσης υψηλών προδιαγραφών και η υιοθέτηση ενός συστήματος αξιών οι οποίες χαράσουν τον δρόμο της επιτυχίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΛΕΝΕ: