31η Μαΐου 2019
Στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος