Ελλαδοκυπριακή Επιτροπή

Η GAMA Hellas είναι τα μέλη της!

Με χαρά ανακοινώνουμε τη σύσταση της Ελλαδοκυπριακής Επιτροπής.

Με γνώμονα πάντα την ανταλλαγή γώσεων, εφαρμοσμένων και αποδοτικών πρακτικών καθώς και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, οι συνάδελφοι από Ελλάδα και Κύπρο θα συμβάλλουν εποικοδομητικά στην επέκταση και διάδοση της εθελοντικής αυτή προσπάθειας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΛΕΝΕ: