ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ GAMA HELLAS
Βραύβευση GAMA Hellas στα Digital Finance & Insurance Awards

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Η GAMA Global Hellas πρωτοπορεί & βραβεύεται με την συνεχή υποστήριξη της ΕΣΑΠΕ»

Digital Finance Awards 2022

 

 Τα πρώτα Digital Finance & Digital Insurance Awards, είναι ο νέος σημαντικός θεσμός βράβευσης των καινοτόμων έργων και πρωτοβουλιών, αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα και την συμβολή στον μετασχηματισμό του Χρηματοοικονομικού τομέα με στόχο απτά οφέλη σε πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν από την Boussias Communications στις 23.02.2022, στο Sofitel Athens Airport.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική και το εργαστήρι Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ηγεσίας iLeads του Πανεπιστημίου Πειραιώς ήταν οι Επιστημονικοί Υποστηρικτές των βραβείων και ο διευθυντής του Μεταπτυχιακού & του Εργαστηρίου, Καθηγητής Γιάννης Πολλάλης ήταν ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής για τα Insurance Awards.

Συγκεκριμένα η GAMA Global Hellas απέσπασε το Bronze Βραβείο “Pioneering Leadership Platform for the Financial & Insurance Services Industry”.

Η GAMA Global, ως ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός εξήντα επτά και πλέον έτη, πρόκειται για τη μοναδική Ένωση που ασχολείται αποκλειστικά με την κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής ανάπτυξης όπως και με θέματα ηγεσίας τα οποία απασχολούν στελέχη πρώτης γραμμής, Συντονιστές και Διευθυντές στον κλάδο των ασφαλιστικών, χρηματο-οικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. 

Πρώτιστο μέλημα της GAMA Global Hellas, σαν επίσημο παράρτημα του Οργανισμού για Ελλάδα και Κύπρο, ήταν και παραμένει η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης Παγκοσμίου εμβέλειας και εγνωσμένου κύρους μαζί με γνωστικά μέσα, πόρους και εργαλεία σε συνδυασμό με ερευνητικά δεδομένα τα οποία προσφέρει στα μέλη.

Η σημαντική αυτή διάκριση είναι η επισφράγιση μιας εθελοντικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 7 χρόνια και μας ενθαρρύνει για περαιτέρω γόνιμες πρωτοβουλίες και επαγγελματική κατάρτιση υψηλής ποιότητας που αποτελούν τον πυρήνα της ηγεσίας ενός βελτιστοποιημένου ασφαλιστικού κλάδου.

 

Το βραβείο παρέλαβαν ο κ. Τοζακίδης Ιωάννης (Πρόεδρος ΕΣΑΠΕ & Μέλος Board GAMA Global Hellas), ο κ. Γαβαλάκης Δημήτρης (Πρόεδρος GAMA Global Hellas), ο κ. Ιορδανίδης Γιώργος (Μέλος Board GAMA Global Hellas & Μέλος ΔΣ ΕΣΑΠΕ) και η κα Θεοφανίδου Φανή (Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Ελληνικού παραρτήματος & Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της GAMA Global).

 

Για την ΕΣΑΠΕ & την GAMA Global Hellas